fredag den 1. oktober 2010

Forsknings- og interviewspørgsmål

Forskningsspørgsmål:

Hvordan arbejder pædagoger på et bosted og lærer på en specialskole sammen om, at skabe de bedste udviklingsmuligheder for børn med nedsat funktion?

Interviewspørgsmål:

Hvordan foregår kontakten mellem skolen og bostedet?
Hvor ofte kommunikerer I sammen?
Er der nogle ting, der hæmmer det tværprofessionelle samarbejde (fx forskellige arbejdstider eller andet)?
Hvordan bruger du din faglighed som lærer, i arbejdet med børn med nedsat funktion?
Hvad synes du din vigtigste opgave, som lærer i arbejdet med børn med nedsat funktion, er?
Hvad synes du pædagogens vigtigste opgave er?
Hvilke andre professioner arbejder du tværprofessionelt sammen med?
Hvordan deler du den viden, du får fra andre professioner med pædagogen?
Hvordan koordinerer I den faglige viden/indsats, I hver især har, til gavn for barnet?
Hvordan synes du, at den samarbejdsform, der er mellem skole og bosted fungerer?
Hvilken position har du i der tværprofessionelle samarbejde?
Hvad kunne fremme det tværprofessionelle arbejde?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar