mandag den 31. oktober 2011

Opstart pædagogik

Portfolio 31.10.2011 Pædagogik.

Lærer: Lisbeth.

Vi startede med at klassen blev delt i to hold. Det ene hold skulle snakke om: Hvad er kultur og det andet om hvad kulturmøde er. Vi havde til i dag læst kapitel 9 i Susanne Idun Mørchs bog: Individ, institution og samfund, som handler om institutionskultur.

Lisbeth gennemgik undervisningsplanen, og hvad pædagogik er, herunder fagets signalement - Faglige kompetencemål og CKFèr.

Vi skal i pædagogiforløbet lave en stor pædagogikopgave (max 20 sider) i grupper med min. 3 i hver gruppe. Opgaven skal afleveres den 13 december og fremlægges mundtlig den 20 december.

Mange havde aftalt grupper i forvejen. I vores SKB gruppe havde vi aftalt, at vi fungerer så godt som gruppe, at vi gerne vil fortsætte sammen i PÆD. Vi lavede en øvelse, hvor vi skulle interviewe hinanden og på den måde spore os ind på hvad vores opgave skal handle om. Vi vil skrive om unge anbragte, noget af det der optager os er: hvad er tilpasning (kan den unge klare sig ude i samfundet, fordi han har lært at tilpasse sig) og hvad er dannelse, hvordan kan pædagogen arbejde med anerkendelse, hvordan.....  Mulige CKFèr: dannelse, socialisering, inklusion og eksklusion, didatik og metodik.  SPÆNDENDE så skal vi bare lige have lavet en god problemformulering.

Vi lavede også en skriveøvelse, hvor vi skulle skrive uafbrudt i 2 x 5 min. Jeg tror at jeg vil øve mig i at skrive på den måde. Jeg føler selv, at jeg skriver meget langsomt, jeg kan ikke tåle hverken røde ord eller grønne streger og retter hele tiden samtidig med at jeg skriver. Det tager ofte fokus fra indholdet.
En god begyndelse nu skal der læses og tænkes.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar