mandag den 9. maj 2011

Studiespørgsmål
Studiespørgsmål til de udleverede tekster om Bjarne Bruun Jensens teori om handlekompetence.


Hvad er forskellen på det "brede/positive" sundhedsbegreb og det "snævre/negative" sundhedsbegreb?


Det brede/positive sundhedsbegreb er mere omfattende end det snævre/negative.

Det brede/positive indrager både livsstil og levevilkår samt livskvalitet og fravær af sygdom hvorimod det snævre/negative kun handler om livsstil og fravær af sygdom.


Beskriv de 5 delkomponenter der er centrale for handlekompetencebegreb


Indsigt: en bred, positiv og handlingsrettet forståelse af sundhed, herunder indsigt i effekter, årsager og forandringsstrategier inden for det sundhedsmæssige område.Engagement : lyst til at involvere sig i forandringsprosser i et dynamisk samfundVisioner: evnen til at gå "bag om" og tænke kreativ og visionært.Handleerfaringer: konkrete erfaringer med at indgå individuelt og kollektiv i forandringsprocesser og overveje, hvorledes barrierer overvindes.Kritisk sans: evnen til ikke at tage alle budskaber for pålydende og i stedet drage egne kpnklusioner og tage beslutninger.Beskriv de 4 delkomponenter af almen karakter, der også er knyttet til handlekompetencebegrebet.

Selvtillid - selvværd - samarbejdsevne - formuleringsevne m.m.Redegør hvad de 4 videns dimensioner handler om. 1. Viden om effekter: Naturvidenskabelig - viden om forkomst og udbredelse af vores sundhedsproblemer. Viden om efekten af forhold i miljøet, vores livsstil, sociale relationer m.m. Viden om konsekvensen af vores adfærd/miljøets påvirkning. Viden er en forudsætning for udvikling af handlekompetence. Står denne viden alene, kan den være stærk bekymringsdannende og føre til handlingslammelse.


 2. Viden om årsager:Samfundsfaglige, siciologiske og økonomisk område. Hvorfor og under hvilke omstændigheder bliver vi syge? Hvilke faktore truer vores livskvalitet. Årsager kan fx være grundlæggende sociale og/eller økonomiske årsager fx hvilke forhold i skolen bidrager til mobning af nogle elever og hvilke årsager ligger der bag at nogle klasser trivedes? Hvad bidrager til at ansatte i nogle erhverv har større risiko for at udvikle hjertekar sygdomme end andre osv. Mange forklaringer bag den stigende ulighed i sundhed befinder sig i dette feld.


 3. Viden om forandringsstrategier Hører især samfundsfagene og det psykologiske og socialpsyklogiske område til - Forandringsaspektet dvs. viden om hvordan man kan mestre sit eget liv og hvordan man kan være med til at forandre samfundsmæssige levevilkår. Hvilke psykologiske mekanismer træder i kraft, når man indgår i gruppesammenhæng, hvor man holder hinanden fast på at bibeholde eller ændre en bestemt måde at leve sit liv på. Viden om hvordan man kan gribe sagen an, hvis man vil førsøge at forandre strukture i samfundet - viden om samarbejdsmodeller og coping-mekanismer. Dette vidensområde er afgørende for en handlingsorinteret sundhedspædagogik. Det rummer viden om: hvordan samarbejde struktureres, hvordan strategier tilrettelægges og hvordan magtforhold udredes og analyseres m.m.


 4. Viden om alternative handler om nødvendigheden af at udvikle sine egne visioner. En forudsætning for vilje og evne til at handle og forandre, er at man har haft muligheder for- støtte og overskud til, at udvikle sin egen fremtidsforestillinger i relation til sit eget liv, familie, arbejde og samfund. Andre kulture, både nære og fjerne, kan være inspirationskilder hertil.


Hvad er formålet med at udvikle handlekompetencer?


Formålet er at børn, forældre eller bruger skal opnå evnen til at kunne foretage kvalificerede valg og handle i overensstemmelse hermed, således at egne og andres sundhed fremmes.
Den pædagogiske opgave er at skabe rammerne og sætte børn/ forældre/ brugere i meningsfulde situationer, hvor de får mulighed for at udvikle handlekompetencer


Hvad er en handling


En handling de situationer, hvor en person selv bestemmer sig for at forandre tingene. • Hvilke 2 forhold skal være opfyldt for at der er tale om en handling?


 • Eleven skal selv være med til at beslutte at sætte aktiviteten i værk


 • Aktiviteten skal rette sig imod at forandre tingenes tilstand i sundhedsfremmende retning

Hvad er forskellen på en handling og handlekompetence?

Handlekompetence er evnen til at kunne handle nu og i fremtiden og at kunne kvalificere sine handlinger.


Hvordan kan pædagogen i den pædagogiske praksis skabe rammerne for at børn, unge og brugere kan udvikle handlekompetence? udtænk et forslag til hver specialiseringsretning.

kommer senere !1 kommentar:

 1. Hej Inga

  Det er en fin start på besvarelsen af studiespørgsmålene. jeg kan tilføje at formålet med at udvikle målgruppens handlekompetence også er demokratisk dannelse, således at målgruppen bliver i stand til at påvirke levevilkårene i et demokratisk samfund, levevilkårene skaber og fastholder livsstilen. Ser frem til at læse dit forslag til hvordan du vil skaber rammerne for udvikling af handlekompetence hos målgruppen. Du har tidligere på bloggen skrevet om Foucault og Sokrates samt om det I har arbejdet med i DKK, det kan være interessant at læse mere om den pædagogiske tænker som du har valgt at fordybe dig i eller andre at de emner I arbejder med i pædagogik og DKK
  Hilsen
  Susanne

  SvarSlet