torsdag den 30. september 2010

Lærerprofissionen

Lærerprofessionen.

I min case, er en af de faggrupper pædagogerne arbejder sammen med lærerne. Som alle andre børn, går børn med nedsat psykisk og fysisk funktion i skole, og selv om det er i specialskoler, bliver de undervist af folkeskolelærer. Jeg har derfor valgt at undersøge lærerfaget.

Når man går ind på viauc og kigger på, hvad en læreruddannelse kvalificerer til, står der ”Den 4-årige læreruddannelsen kvalificerer dig fagligt, pædagogisk og personligt til at arbejde som lærer i folkeskoler, privatskoler og specialskoler”

Uddrag af: Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Formålet med uddannelsen er, at uddanne lærere til folkeskolen og at give et grundlag til anden undervisning.
Uddannelsen skal give de studerende faglig og pædagogisk indsigt og praktisk skoling, samt fremme deres personlige udvikling og interesse og evne til at medvirke i et demokratisk samfund. Uddannelsen giver den studerende grundlag for videreuddannelse.

Lærer uddannelsen varer 4 år, der er fordelt på:
Pædagogiske fag herunder didaktik, psykologi og pædagogik på 0,55 årsværk
Kristendomskundskab/ livs oplysning/ medborgerskab på 0,28 årsværk
2 eller 3 Linjefag efter den studerendes eget valg og udbuddet på uddannelsesinstitutionen på 2,4 årsværk
Professionsbachelorprojekt på 0,17 årsværk, samt
Praktik på 0,6 årsværk.

Uddannelsen indeholder et tværprofessionelt element, som sigter mod, at den studerende tilegner sig kompetencer til fremme af samarbejdet med andre relevante professioner.

Læreuddannelsen foregår på centre for Videregående Uddannelse og på seminarier, der er godkendt til at uddanne lærere til folkeskolen.

Generelt om læreruddannelsen

I viauc´s brochure om Læreuddannelsen skriver de blandt andet ”vi vægter faglighed, samtale og evnen til at samarbejde meget højt”
De skriver endvidere, at lærerens opgave er at: hjælpe eleverne til viden, færdigheder, oplevelser og holdninger så de får et godt udgangspunkt til at mestre deres liv og deltage aktivt i samfundet.

Praktik

Lærerstuderende skal sammenlagt i praktik i ½ år. Praktikken er fordelt over alle 4 år, således at de studerende kommer i praktik hvert år og de får efterhånden mere ansvar for undervisningen. Hvert praktikophold skal bestås.

Optagelseskrav til læreruddannelsen

En gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX). Der kan søges dispensation fra en gymnasial uddannelse, hvis man er fyldt 25 år, har treårig erhvervsuddannelse, samt have bestået mindst tre gymnasiale fag på niveau, der giver adgang til læreruddannelsens linjefag.

Kilder: http://www2.viauc.dk/laerer/uddannelsen/sider/default.aspx
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25113
http://www2.viauc.dk/laerer_brochure.pdf

Ting der overrasker/undre mig efter at have undersøgt lærerprofessionen.

Jeg har egentligt altid tænkt, at lærerens opgave var, at lærer børnene faglige egenskaber som at skrive, læse og regne. Jeg har ikke tænkt på, at det, at give eleverne gode oplevelser og holdninger, der gir eleverne et godt udgangspunkt til, at mestre deres liv, som en læreropgave. Men det giver god mening, især når der er tale om børn med nedsat funktion.
Noget der undre mig er, at de studerende kun har sammenlagt ½ års praktik. Hvis de kommer lige fra gymnasiet og ikke har nogen praksiserfaring med børn eller unge, synes jeg det er et spinkelt grundlag at have, når de skal finde ud af, om jobbet som lærer, er det rigtige for dem.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar