tirsdag den 28. september 2010

Opgave fra grundbogen A. Højholt

Opgave til bloggen Susanne PÆD
De tværprofessionelle partnere som er relevante at inddrage i min case:
Fysioterapeut, psykolog, lærer, læger, speciallæger, diætist
Hvilken rolle spiller/kan de spille for målgruppen?
Fysioterapeut: At målgruppen har det godt fysisk, lave motorik, massage osv. med børnene og sørger for at de får de hjælpemidler der er nødvendige, giver pædagogerne vejledning i hvilke, aktiviteter de kan lave med børnene, for at styrke deres fysik.
Psykolog: vejledning af pædagoger og evt. lærer når et barn har psykiske problemer.
Lærer: Børnene i min case har betydelige fysiske og psykiske funktionsnedsættelse, så lærerens rolle er ikke, som normalt for en lærer at lære barnet at læse og skrive. Jeg tror at lærerens rolle på specialskolen meget går ud på at få indhold og mening i barnets hverdag, og finde og udvikle barnets kompetencer, samt at prøve at skabe gode barn/barn relationer, men det håber jeg at jeg bliver meget klogere på.
Læger og speciallæger: børn med nedsat funktion er ofte syge, mange lider fx af epilepsi
Diætist: nogle af børnene er allergiker, nogle har problemer med vægten fordi de sidder i kørerstol. Diætisten giver pædagogen vejledning om kosten.
Hvilken rolle spiller forældre/værge og andre ikke professionelle for målgruppen
Børnehjemmet prøver altid at inddrage forældrene i børnenes liv, men der er meget forskel på, hvor meget forældrene selv ønsker at deltage. Nogle forældre og bedsteforældre deltager rigtig meget og spiller en stor rolle i deres børns liv. Andre har meget lidt kontakt og spiller ikke en stor rolle i deres barns liv.
Mine spørgsmål til andre professionelle
Min interviewguide kommer senere.
Værdier jeg finder vigtige i arbejdet med funktionsnedsatte børn:
Omsorg, empati, respekt og retten til medbestemmelse over sit eget liv. Jeg tror at der er god sammenhæng mellem mine værdier og indsatsen i praksis. Det er vigtig at være opmærksom på, at man ikke gør barnet til et objekt for sin omsorg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar