lørdag den 30. april 2011

ProblemformuleringerHvordan kan pædagogen gennem bevægelsesleg fremme sundhed og trivsel for børn og unge med nedsat funktion?Hvordan kan pædagogen motivere børn og unge med nedsat funktions til bevægelse og leg i et forebyggende og sundhedsfremmende perspektiv?Hvordan kan pædagogen i et forebyggende og sundhedsfremmende perspektiv motivere børn og unge med nedsat funktion til bevægelse og leg?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar