lørdag den 2. april 2011

Børnelitteratur


Børnelitteratur:

Didaktiske overvejelser i brugen af børnelitteratur: Hvorfor skal man læse for børn? Er det bare underholdning eller ligger der mere bag, fx kulturelle overvejelser, sprogstimulering, anden læring, mm. For at kunne arbejde reflekterende i brugen af børnelitteratur er det nødvendig at man som pædagog i en daginstitution kan arbejde didaktisk og systematisk, et godt redskab til det er Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel: Modellen består af 6 områder: Mål: Hvilke mål er der opstillet for aktiviteten? Hvad forventer pædagogen, at børnene får ud af aktiviteten? Hvad forventer forældrene? Hvad forventes der med lovgivningen, at pædagogen skal opnå med aktiviteten? Fx læreplanen (§8 i dagtilbudsloven). Der kan altså være flere forskellige interesser og mål for en aktivitet og forskellige opfattelser af, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at aktiviteten er en succes og målet er nået. Modellen giver pædagogerne mulighed for at arbejde med konkrete mål og drøfte målene i forhold til de andre punkter i modellen. Indhold: Hvad skal indholdet af aktiviteten være? Hvorfor er indholdet vigtigt? For hvem er det vigtigt? Indholdet planlægges i forhold til de andre punkter i modellen. Lærerprocesser: Hvordan skal målet nås? Hvordan vil pædagogen motivere børnegruppen? Hvor høj grad af medbestemmelse vil pædagogen arbejde med? Overvejelser i læreprocesser belyses med spørgsmålene hvordan, altså hvordan udføres en aktivitet bedst mulig, for at opnå den optimale læring inden for de givende rammer. Hvordan skabes den optimale motivation hos børnene, skal børnene have medbestemmelse eller er det pædagogen alene der bestemmer aktiviteten osv. Vurdering: Lever planlægningen og udførelsen op til målene? Da der ofte er flere mål i spil anbefaler Hiim og Hippes, at pædagogen vurderer målene hver for sig for at vurderer om de enkelte måls succes kriterier er opfyldt. Læringsforudsætninger: Hvem er målgruppen? Hvilke forudsætninger har de for at deltage i aktiviteten? Hvilken situation befinder de sig i, når aktiviteten igangsættes? Målgruppen vurderes ud fra et udviklingspsykologisk- og et sociologisk perspektiv. Derudover må pædagogen tage hensyn til kropslige forhold som fx træthed og sult, da det også kan være årsag til manglende koncentration. Rammefaktorer: Hvilke rum er det muligt at benytte sig af? Hvilke muligheder og begrænsninger giver rummene for aktivitetens udførelse? Hvilken økonomi er der stillet til rådighed? Hvilke redskaber og lignende er det muligt at benytte sig af? Hvilke krav fra kollegaer er det nødvendig at inddrage? Er der krav om et bestemt antal børn til aktiviteten? Rammefaktorene kan også være: Institutionens åbningstid, spisetider, øvrige aktiviteter, antallet af børn eller indre rammer som pædagogiske holdninger, færdigheder hensyn til kollegaer og børnegruppens sammensætning. Pædagogen kan bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel til at analyserer og reflekterer over, hvordan børnelitteratur bruges i institutionen, så det at læse bliver en faglig velbegrundet aktivitet og mere end underholdning.


1 kommentar:

  1. Jeg har prøvet at redigerer mit indlæg,lave linjeafstand og stille det pænere op, men mine rettelser forsvinder når jeg udgiver indlæget. Er der nogen der har en forklaring eller et godt råd???????????

    SvarSlet