onsdag den 14. december 2011

Mandag den 12. december


Litteratur: Rokkjær, Åge (2007) Pædagogik - refleksion og faglighed. Semi-forlaget. Kap. 4: Pædagogikkens 7 forhold.
Underviser: Susanne

Mandagens gruppeopgave var: Udarbejd et forslag til en tekst med udgangspunkt i ”jeres institution”, hvor I inddrager de 7 forhold. Inddrage vil sige at I, i gruppen bliver enige om indholdet i de 7 forhold, fx hvilke menneskesyn skal forme jeres pædagogik osv.

Vi var igen ramt af sygdom i klassen og os der var mødt op så mere eller mindre ”stenet” ud, så det endte med, at vi kunne vælge mellem at beskæftige os med de 7 forhold eller vores opgave, som skal afleveres i morgen.

Også i vores gruppe var vi ramt af sygdom, så vi valgte at printe vores færdige opgave ud, og så gå i gang med de 7 forhold. Men vi var stenet så vi kunne ikke rigtig komme i gang. Heldigvis var der nogen der var mere vakse bl.a. Pia og Aygül, så ved fælles hjælp blev opgaven fremlagt på klassen.

I vores opgave har vi beskæftiget os med unge drenge (14 – 18 år) med ADHD

Mit forslag til indhold i de 7 forhold:

1.      Samfundssyn: på det bosted vi besøgte fortalte de, at de unge de fik, blev sværere, men bevillingerne blev ikke større. Samfundet har valgt at spare på det sociale område. Jeg frygter at det kan blive svært for de unge at agerer i et samfund, hvor de skal stå til rådighed for et arbejdsmarked, som de ikke passer ind i.

2.      Menneskesyn: Jeg mener at vi udvikler os i dynamik med omverden, dvs. i en vekselvirkning mellem indre og ydre styring = Dialektisk. Jeg mener at det systemiske menneskesyn, hvor det er systemet der tilpasses brugeren og ikke omvendt, og hvor der samtidig er fokus på fællesskabet, er det ideale. 

3.      Pædagogisk mål (dannelsesideal) At brugeren kan blive inkluderet i det demokratiske samfund og føle sig værdsat og anerkendt og oplever mening med tilværelsen. (Berit Bae, Axel Honnet, Antonovsky) Dannelse dvs. at bruger får myndighed, dømmekraft og handlekompetence.

4.      Pædagogiske principper: Jeg mener at det er vigtigt at opholdet og de tiltag, der sættes i værk, skal være meningsfulde for den unge, det vil sige at de får medindflydelse på deres liv og at de føler, at de kan klare de krav der bliver stillet til dem. Et eks.: På opholdsstedet fortalte lederen, at der var lavet undersøgelser, der viste, at unge med ADHD ikke kan koncentrerer sig mere end 15 min. ad gangen, så det er vigtigt at man som pædagog tilpasser sine krav/forventninger til barnets evner.

5.      Pædagogens rolle: At være lyttende – tydelig i min kommunikation - tålmodig – autentisk – ansvarlig og anerkendende.

6.      Tilrettelæggelse: Jeg mener at det er vigtig at have en overordnet ramme/plan for at give de unge en tryg og forudsigelig hverdag, men der skal også være plads til ”fri tid” uden voksenindblanding. Den unge vi interviewede på bostedet sagde ”Det værste er når de laver noget om, og så glemmer at sige det, det kan jeg slet ikke tage”(Der var en tavle i køkkenet med 14 dags planer for, hvem der skulle lave mad, hvornår de skulle møde og på hvilket værksted, de skulle arbejde osv.. ) Jeg mener at pædagogerne også må have en plan B, så den unge føler at de voksne har styr på tingene = tryghed. At pædagogerne holder faste møder, hvor de reflekterer over stedets mål og pædagogik.

7.      Metoder: I samarbejde med øvrige ansatte, brugere og forældre at lægge rammerne for en struktureret hverdag. At bruge sig selv og sige hvad man mener uden at være moraliserende. At inddrage de unge i planlægning af deres hverdag og deres fremtid. Finde praktikplads, gøre dem selvhjulpen med hverdagsting som madlavning, rengøring osv. Støtte de unge i at skabe relationer til andre unge.

x.   evaluering: Bortset fra mit noget pessimistiske samfundssyn, mener jeg at de 7 forhold hænger sammen. Hvis jeg skal være kritisk overfor Åge Rokkjærs 7 forhold, så mener jeg, at de for at give et svar, skal bruges i praksis. I teorien kan man sagtens finde en masse positive begreber at sætte ind og tegne et ideelt billede af en fiktiv praksis .
I formiddagspausen lavede 5. semester i SKB et meget alternativt og sjovt Lucia optog.
Hvad har jeg lært i undervisningen? Øvelse i at reflekterer over sin egen og andres praksis, hvorfor gør vi som vi gør? hvad ligger der bag, hvad betyder noget for mig?
Hvordan kan jeg koble undervisning sammen med læringsmålene? Viden og forståelse om centrale pædagogiske begreber. Øvelse i at arbejde med dokumentationsformer. Øvelse i at anlægge et perspektiv på pædagogens handlemuligheder og kulturforståelse i en samfundsmæssig betydning og i at afdække  og beskrive  sociale, politiske og økonomiske vilkår for pædagogisk arbejde.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar