fredag den 9. december 2011

Tirsdag den 6 decemberUnderviser Lisbeth
Litteratur: Larsen, Marianne Bech (2009): Når læring i børnehaven inkluderer og ekskluderer. I Pedersen, C. (red): Inklusionens pædagogik. Fælleskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Hans Reitzels Forlag, kap. 3, side 79 - 104
Führ, M. (2007): Hvad er humor. I Lyhne, J. og Knoop, H. H. (red.): Positiv psykologi - positiv pædagogik. Dansk psykologisk forlag, side 203 - 216

Vi startede med at summe over essensen af de tekster vi har læst til i dag. Lisbeth gennemgik: Mekanisk og systemisk menneskesyn:

Mekanisk menneskesyn: fokus på individet - det er barnet der skal tilpasse/forandre sig - det kompetente barn.

Systemisk menneskesyn: systemet skal tilpasses - fokus på fælleskab/relationer - pædagogen skal gøre noget andet for at skabe inklusion.

Inklusion: ansvar for fællesskabet samtidig med individualisme

Menneskesyn, børn udvikler sig:
  • Indefra: selvforvaltning
  • Udefra: pædagog er styrende
  • I samspil mellem pædagog og barn
Vi havde også en snak om humorens betydning for at skabe relationer, og at børn har forskellig humor i forskellige alderstrin.

Vi så en film fra to daginstitutioner: Svanen og Hirtshals børnehave.

I Svanen går man ind for fri leg, idet de mener at socialisering, samspil, mm. læres ved fri leg. De går ind for selvforvaltning inden for fastlagte rammer og siger at det er børnenes lyst, der driver værket (læring)
I Hirtshals Børnehave har de meget fokus på læreplanen, idet de siger at børn har ret til at lære, børn er studerende, der lærer gennem oplevelser, kropslig udfoldelse, musik mm. og børn må gerne lære at læse og skrive i børnehaven.
Ud over lederne i de to daginstitutioner udtalte Stig Bogstrøm, Henriette Kjær og Jan Kampmand:

Stig Bogstrøm ("læreplanens far"): Kritiserer børns selvforvaltning, han siger at ensidig selvforvaltning= ensidig læring. Daginstitutionen er ikke en forskole, børn skal lære af lyst.

Henriette Kjær (tidligere socialminister) siger: "De stærke styrer, læreplanerne skal gøre børn ensrettet og lærer dem overgang til skolen.

Jan Kampmand: fremhæver legens betydning for læring. Han siger at: børn forvalter egen læring ved fri leg frem for "tvangsleg"
Jeg tænker: at filmen giver et billed af forskellig menneskesyn mht. om børn lærer indefra, udefra eller i samspil.

Derefter var vi på besøg hos GAIA, hvor vi så og hørte om deres museum for "Autsider Art", hørte om deres kunstskole og blev vist rundt i deres butik og værksteder. Vi sluttede af med at spise i GAIAs resturant.
Da vi kom hjem snakkede vi sammen i grupperne om, hvad vi havde set og hørt og fremlagde det for hinanden på klassen.

Hvad har jeg lært i undervisningen: Træning i at tage essensen ud af en tekst - Om systemisk og mekanisk menneskesyn - Set og hørt om en arbejdsplads, hvor man arbejder med voksne med særlig behov.
Hvordan kan jeg koble underevisningen med læringsmålene: Viden om forståelse: Om menneskers levevilkår, om centrale pædagogiske begreber til belysning af forhold mellem teori og praksis.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar