fredag den 2. december 2011

Mandag den 5. december

Mandag den 5. december
Underviser: Susanne

Litteratur: Bent Madsen, Socialpædagogik kap. 4: Normalitet og afvigelse.
Bent Madsen skriver bl.a.:

Pædagoger bedømmer børn/brugere med formelle og uformelle procedure. Pædagoger har en ”ønskværdighedsforestilling” om hvordan børn skal være for at kunne kaldes ”normale.”
Det er når regler og normer brydes at pædagogernes normaliseringsarbejde bliver synligt for dem selv.

Når barn/bruger tilskrives en rolle, tilskrives pædagogerne også en rolle. Det kaldes typificering og selvtypificering.
Børn skal helst kunne leve op til institutionens ofte modsatrettede krav og kunne aflæse de sociale koder der er.

Ifølge det nordiske forskningsprojekt BASUN-projektet konstruerer pædagoger 4 Børnekategorier:

1.      Samværskompetence: barnet markerer egne behov, og udviser empati over for andre børn = Det mest kompetente barn.

2.      Selvmarkeringsadfærd: barnet markerer mest egne intentioner og behov = Socialt robuste børn.

3.      Konformitetsadfærd: Barnet indordner sig fællesskabets behov og udviser stor opmærksomhed overfor andre børns behov, men har svært ved at udtrykke egne behov = De nemme børn.

4.      Socialt isoleret børn: Barnet udviser hverken selvmarkering eller opmærksomhed over for andre børns behov = Risikobørn.

Problembørn defineres som dem der ikke kan regulerer deres adfærd til de ofte modsatrettede krav der stilles i institutionen.
Det normale liv defineres som det, der leves af majoriteten.

Vi var kun 1/2 klasse til undervisningen i dag. Susanne havde et stort oplæg med på power point og vi havde en livlig diskussion og erfaringsudveksling i klassen. Bl.a. talte vi om pædagogens store ansvar og om hvor vigtig det er at have etiken med og at vi som pædagoger er forpligtet til at gøre opmærksom på urimligheder i samfundet, gennem fx læsebreve.

Hvad har jeg lært i undervisningen: Både Bent Madsens tekst, oplæg og diskussion i klassen er en reminder om det ansvar og den magt, der ligger på pædagoger, når vi er med til at kategoriserer mennesker.
Hvordan kan jeg koble undervisningen med læringsmålene: Viden og forståelse om livskvalitet, etik og fællesskab - inklusion/eksklusion i et komparativt perspektiv. Kompetencer: til at anlægge et perspektiv på pædagogens handlemuligheder og kulturforståelse i en samfundsmæssig betydning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar