fredag den 21. januar 2011

3 foreløbige broblemformuleringer

3 foreløbige problemformuleringer

Jeg synes at der er rigtig mange spørgsmål i denne case. Det der optager mig mest er pædagogens rolle. Hvem lægger rammerne for børnehaven? Er det lovgivningen? Er det forældrebestyrelsen eller er det pædagogerne? Eller skal pædagogerne i virkeligheden bare udfylde de rammer som samfundet og/eller forældrebestyrelsen har lagt.
Det vil jeg gerne undersøge.

Som teori har jeg tænkt mig at bruge dagtilbudsloven herunder § 14 om forældrebestyrelse samt vejledningen hertil, evt. lov om uddannelse til professionsbachelor som pædagog og kap. 8 i ”Forældresamarbejde forskning i fællesskab” af Charlotte Højholt.

Jeg har foreløbig lavet 3 problemformuleringer, men er ikke sikker på at jeg har fundet den helt rigtige endnu.

Hvad er pædagogens rolle i forhold til forældresamarbejdet, i en daginstitution (3 – 6 år), hvor formanden for forældrebestyrelsen vil fremme økologi, bæredygtighed og selvforsyning i dagtilbuddet bl.a. gennem etablering af selvforsynende have der skal drives i en andelsboligforening i samarbejde mellem pædagoger og forældre.

Hvad er henholdsvis pædagogens og forældrebestyrelsens rolle, når formanden for forældrebestyrelsen i et dagtilbud (3 – 6 år), ønsker at fremme økologi og bæredygtighed bl.a. ved etablering af en have der skal drives i en andelsboligforening i samarbejde mellem pædagoger og forældre.

Hvad siger lovgivningen om henholdsvis pædagogens og forældrebestyrelsens rolle, når der er uenighed om etablering af en økologisk og bæredygtig have i et dagtilbud 3 – 6år

Ingen kommentarer:

Send en kommentar