fredag den 21. januar 2011

IIS PRØVE CASE 1

Så har vi fået vores case til IIS prøven. Jeg trak ligesom Ditte, Sonja, Jette og Carsten B case 1:
Dagtilbud 3 - 6 år.

Claus og Johanne er selvbyggere i en alternativ andelsboligforening, der ligger i tilknytning til en lille landsby i midtjylland. Beboerne i foreningen prioriterer lave leveomkostninger, tid til sig selv og familien, selvstændig virksomhed og håndværksmæssige - og kunstneriske produktion. Claus og Johanne har to børn på henholdsvis 3 og 5 år, som går i det lokale dagtilbud Thomaskær, en børnehave normeret til 65 børn i alderen 3 - 6 år organiseret i tre grupper/stuer.

Halvdelen af børnene i dagtilbudet kommer fra andelsboligforeningen, de andre børn kommer fra et nybygget villakvater på den anden side af landsbyen. Disse børn har typisk forældre, hvor begge forældre arbejder fuld tid og har fokus på uddannelse og karriere. De fleste pendler ind til et arbejde i en af de omkringliggende større byer. Claus er formand for dagtilbudets forældrebestyrelse. Han vil gerne fremme økologi, bæredygtighed og selvforsyning i dagtilbudet bl.a. gennem etablering af en selvforsynende have, som skal drives i andelsboligforeningen i et tæt samarbejde mellem forældre og pædagoger. Den uge hvor ens egne børn så er i haven, skal forældrene inviteres til at deltage i aktiviteterne, men der er ingen krav om deltagelse.

Under diskussion af Claus`forslag, nævner pædagogen "at det er et spændende forslag, men måske er der for stor ulighed i forældrenes muligheder for at deltage, og derved kunne det skabe frustration, når en gruppe forældre gang på gang skal afvise invitationen til haven, mens andre hele tiden kunne være med;" og udermere er personalegruppen også delt i synet på natur, udeliv, selvforsynende have m.m. Nogle pædagoger synes, de mangler kompetencer i forhold til at deltage i projektet, og de stiller spørgsmålstegn ved, om det er en del af dagtilbudets opgave at deltage i et sådant projekt. Sluttelig er personalegruppen også usikker på, hvilke resurser der er til projektet, og hvad betydning det får for dagtilbudets hverdag i huset?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar