torsdag den 24. marts 2011

Tema 4.1 opgave i SKB

På gruppemøde tirsdag fik vi ( Jette, Sonja og Inga) lidt mere overblik over hvor vi er. Vi fortsætter på mandag kl 12.30


Tema 4.1 SKB opgave

Beskrivelse af opgaven:

DEL 1

Hvad er det vi vil arbejde med, udfører ud og undersøge?

Vi vil undersøge muligheden for at lave bevægelser/dans med to brugere fra Bakken (en institution for voksne med nedsat funktion).
Den ene bruger er en mand (vi kalder ham Martin) han har autisme og kan være selvskadende. Martin er glad for musik, han nynner melodier korrekt og danser med hænderne. Den anden bruger er en ung kvinde (vi kalder hende Rikke). Hun sidder fastspændt i kørestol, men kan bruge sine hænder.
Jette og Sonja undersøger mulighederne og indhenter de nødvendige tilladelser.

Hvor – i hvilken kontekst? Hvilke rammefaktorer skal tages i betragtning?

Aktiviteterne skal udføres i velkendte rammer, for at brugerne kan føle sig trygge. Vi skal bruge et lyst og venligt rum med god plads, der må ikke være forstyrrelse. Martin er autist og ikke kan koncentrerer sig hvis der sker for mange andre ting omkring ham, derfor vil vi lave aktiviteter med Martin og Rikke hver for sig. Der skal være et musikanlæg. Rammerne skal være strukturerede, vi vil bruge induktiv og deduktiv leg

Hvorfor – hvad er vores ide, begrundelse, mål, intentioner?

Vores mål er at få Martin og Rikke til at deltage i en fælles aktivitet med os. Vi håber at vi kan udvikle Martins og Rikkes glæde ved musik til også at omfatte dans og bevægelse og fællesskab = NUZO – zonen for nærmeste udvikling og Antonovsky – følelse af sammenhæng

Hvordan – didaktiske overvejelser, hvorledes struktureres et forløb/aktivitet med en brugergruppe, således at mål og intentioner imødekommes?

Vi har valgt at lave aktiviteterne med Martin og Rikke hver for sig. Til Martin har vi valgt at rammerne skal være strukturerede. Rikke udfordrer vi en smule og starter med struktur, derefter åbner vi rammerne for mere induktiv leg.

Hvilke barrierer, vilkår og forudsætninger er der for vores opgave?

Vi er to i gruppen der ikke kender brugerne, så vi ved ikke hvordan de vil forholde sig til os og om vi kan skabe relationer til dem og få et samarbejde i gang. Fordelen ved at to af os ikke kender brugerne, kan være at vi ikke har en forforståelse af hvad de ikke kan. Det skaber tryghed for brugerne at de kender to fra gruppen.

Med hvilke resultater vil vores opgave være en succes?

Vores opgave er en succes, hvis Martin og Rikke viser glæde ved aktiviteterne og samværet med os og hvis vores aktiviteter fører til at Rikke og Martin fremover vil finde glæde ved at danse og bevæge sig.

Hvilke særlige udfordringer er der fagligt, videns og færdighedsmæssig?

Det er vigtigt at have kendskab til beboernes funktionsnedsættelse og tage hensyn til at de måske ikke er alderssvarende.
Det er en udfordring at finde den rigtige belastningsbalance, så Martin og Rikke bliver udfordret uden at blive overbelastet, og at vi kan se mulighederne frem for begrænsningerne. Som pædagog må man besidde færdigheder som: roligt temperament, tålmodighed, vedholdenhed, empati, godt humør, være til stede


DEL 2

Målovervejelser – linjefaglige/ pædagogiske?

Vi har overvejet, hvad der vil være en succes. Vi har diskuteret om vores intentioner er passende for vores brugere, om belastningsbalancen er passende. Vi har også diskuteret om brugerne har tid nok til at få relationer til os og om de tør lade sig fører af os.
Fra linjefaget SKB vil vi arbejde med bevægelse. Vi ved at Martin er glad for musik, han udtrykker glæde ved at hører musik, ved at han går rundt og danser med sine hænder. Vi vil udfordre Martin og prøve at udvide hans handlekompetencer.

Hurtig kontakt og indledende konkrete aftaler med en konkret pædagogisk praksis/ kontekst.

Sonja har fået tilladelse af en afdelingsleder på Bakken til at vi må lave aktiviteterne på hendes afdeling. Sonja vil desuden indhente tilladelse fra Martins far, der er værge for Martin. Jette kontakter Rikkes forældre, der er værger for Rikke, og spørger om vi må lave aktiviteter med Rikke og om vi må filme.

Viden om den konkrete kontekst. Forundersøgelse i den valgte praksis for afklaring af hvilke betingelser og muligheder, der gives jer. Her tænkes også helt konkret på specifik målgruppe og tidsfaktor. Indhentning af viden om målgruppen.

Jette og Sonja, der arbejder på afdelingen, vil finde ud af hvor og hvornår vi kan lave aktiviteterne og sørger for at de to brugere er hjemme. De vil desuden finde ud af hvilke oplysninger der er tilgængelig om brugerne og den målgruppe de tilhører.

Hvordan er den gældende praksis på området, hvilke behov kan der være for forandring og fornyelse?

Jette vil tage spørgsmålet om behov for forandring og fornyelse op på personalemøde på afdelingen den 16/3.

Hvad ved vi (forforståelse)? Hvad vil vi vide? (for at forstå/ forklare/ begrunde)?

Da Jette og Sonja arbejder på afdelingen, kender de brugerne ret godt. Emir og Inga kender ikke brugerne eller stedet på forhånd.

Hvordan indhenter vi viden? Herunder indsamling af empiri. Hvilke metoder/ værktøj tænkes anvendt?

Jette og Sonja kender brugerne og ved noget om deres funktionsnedsættelse og hvilket alderstrin de befinder sig på. Da begge brugere har boet hos deres forældre og først er kommet på institution som voksne, kan vi evt. spørge forældrene om brugernes erfaring med at lave dans og bevægelse.

Hvad kan vi, hvad skal/ vil vi gerne kunne (tilegnelse af færdigheder i linjefag)

Didaktiske overvejelser

Ingen kommentarer:

Send en kommentar