onsdag den 9. marts 2011

SKB test den 22.02.2011

SKB test den 22.02.2011
1
Hvordan definerer WHO sundhed?

Svar: som en tilstand af fysisk, psykisk og social velvære og ikke kun fravær af sygdom.

2
Forklar hvad det brede positive sundhedsbegreb handler om.

Svar: den positive = livskvalitet og fravær af sygdom. Det brede: her indgår både levevilkår (fx forurening - arbejdsmiljø – økonomi – kultur – social baggrund) Netværk (familiemønstre – roller – kommunikation – samværsformer) og livsstil (alkohol – mad – motion – tobak – stoffer – sex) som forudsætninger for fysisk og psykisk velvære.
3
Hvad er sundhedsfremme (definere begrebet ved bl.a. at beskrive hvilken tænkning sundhedsfremme er baseret på, mål, midler, hvilket perspektiv der arbejdes ud fra)

Svar: Sundhedsfremme er baseret på ”muligheds tænkning” Målet er livskvalitet, livsglæde, handlekompetence og følelse af sammenhæng. Midlet er dialog. Perspektivet er nedefra og op dvs. dialog hvor den enkelte er subjekt.
4
Hvad er forebyggelse? (definere begrebet ved bl.a. at beskrive hvilken tænkning forebyggelse er baseret på, mål, midler, hvilket perspektiv der arbejdes ud fra, samt de tre forebyggelsesgrupper)

Svar: Forebyggelse er baseret på risikotænkning. Målet er ændring af adfærd. Midlet er sundhedskampagner. De tre forebyggelsesgrupper er: Den primære forebyggelse hvor der sættes ind før nogen sygdom kan spores. Den sekundære forebyggelse der er vejledning eller behandling af individer, der er i risikozonen og den tertiær forebyggelse over for individer der er syge, for at hindre at sygdommen forværres.
5
Giv et eksempel på hvordan pædagogen kan arbejde sundhedsfremmende i den pædagogiske praksis – (vælg en målgruppe og giv et konkret eksempel på hvordan du som pædagog vil arbejde sundhedsfremmende)

Svar:
Målgruppe: dagtilbud 3 – 6 år. Pædagogen kan arbejde sundhedsfremmende ved at arbejde på at få alle børn inkluderet i fællesskaber, arbejde anerkendende, skabe tryghed og en følelse af sammenhæng.

6
Giv et eksempel på hvordan pædagogen kan arbejde sygdomsforebyggende i den pædagogiske praksis – (vælg en målgruppe og giv et konkret eksempel på hvordan du som pædagog vil arbejde sygdomsforbyggende)

Svar:
Målgruppe: dagtilbud 3 – 6 år.
Når pædagogen lærer børnene at vaske hænder og sørger for at de får frisk luft om motion er det sygdomsforebyggende.
7
Giv et bud på hvorfor det er vigtigt at have det naturvidenskabelige perspektiv på sundhed?

Svar: sundhed i et naturvidenskabeligt perspektiv er viden om kroppen som en biologisk organisme. En viden om hvad der gør mennesker syge og hermed også en viden om hvilke livsvilkår der fremmer det sygdomsfrie liv. For at skabe rammerne for det sygdomsfrie liv, må pædagogerne vide noget om hvordan kroppen fungerer.
8
Giv et bud på hvorfor det er vigtigt at have det samfundsvidenskabelige perspektiv på sundhed?

Svar: Sundhed i et samfundsvidenskabeligt perspektiv er viden om hvordan samfundet og samfundets institutioner bidrager til sygelighed og en heraf afledt viden om hvordan institutionslivet kan tilrettelægges, så en sund udvikling fremmes og sygeligheden modvirkes.
9
Giv et bud på hvorfor det også er vigtigt at have det humanvidenskabelige perspektiv på sundhed?

Svar: I det humanistiske perspektiv handler sundhed om den enkeltes ret til at være subjekt og om mening og mestring (Antonovsky) Der er fokus på det salutogenetisk tænkning de vil sige hvad der gør mennesker sunde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar