søndag den 27. november 2011

Kritisk læsning/tekstbearbejdning

Fremtidens Børneinstitutioner.
Af Erik Sigsgaard.

Om teksten:
Hvilke problemer forsøger teksten at svare på?
Institutionalisering, hvor børn skal være som de andre, gøre som de andre og gøre som der bliver sagt. Er det den slags mennesker samfundet har brug for? Eller er det mennersker der kan tænke selv, tage iniatiativer, er kreative og sociale? Skal børn ikke have rettigheder i institutionen?

Hvorfor er denne tekst blevet skrevet?
For at gøre os opmærksomme på at det er vigtigt at vi husker at behandle børn (og voksne) som enkelt individer, subjekter, der har ret til at have deres egen mening.

Hvilke hovedsynspunkter er der i teksten - hvad er i fokus?
Institutionerne er kommet for at blive, men vi skal søge at afinstitutionalisere institutionerne. Børnene skal have rettigheder som: at danne venskaber, at færdes frit i og uden for børnehaven (sammen med en voksen), at spise når de er sultne, tisse når de er trængende og selv vælge eller fravælge aktiviteter.

Hvad er tekstens nøgleord?
Afinstitutionalisere - børneperspektiv

Hvordan er der argumenteret for påstandene - hvilke virkemidler bruger forfatteren for at nå sit mål?
Han bruger humor - mange små praksisfortællinger - påstande som fx "børn er spærret inde" - citarer fra interview med børn og voksne.

Om forfatter og målgruppe:
Forfatterens baggrund og interesse:

Erik Sigsgaard
er født i 1938, han er seminarielektor, børneforsker og tidligere politiker. Han var medlem af Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation i 1960erne og 1970erne for SF og senere Venstresocialisterne.
Sigsgaard blev uddannet lærer fra Statsseminariet på Emdrupborg i 1960, læste psykologi ved Københavns Universitet 1958 - 1962 og blev Cand.pæd. fra Danmarks Lærerhøjskole i 1982.
Siden 1980erne har Erik Sigsgaard forsket i institutioner for børn og voksne. Han har fra 1998 været ansat ved Center for Institutions forskning ved Professionshøjskolen UCC i Glostrup.

Sigsgaard er særlig kendt for sit "Skældud-projekt", der fandt sted i 1994-2002, hvor han undersøgte og dokumenterede omfanget at skældud i danske børneinstitutioner samt undersøgte dennes skadelige effekt på børn. Som led i projektet gav han forslag til andre former for kommunikation. Han benyttede sig af interviews med børnene for at indfange børneperspektivet.
I 1994 fik han Peter Sabroe-prisen og i 2002 fik han Red Barnets Børnerettighedspris.
Citat af Sigsgaard: "De indsatte - Børnene- bør sikres visse rettigheder"   (Wikipedia, den frie encyklopædi)

Målgruppe: Bogen er skrevet for pædagoger og pædagogstuderende, men jeg mener at den også kan bruges af: forældre, andre der arbejder med børn og voksne og af politikere.

Artiklen er fra bogen: Fællesskab i forskellighed.(2010)  Redigeret af Ulla Liberg & Carsten Schou

Om min holdning
Hvad finder jeg positivt:
Jeg finder det positivt at Erik Sigsgaard ikke bare kritiserer og sætter spørgsmål ved hvordan institutionerne er. Han kommer med mange gode bud på, hvad der kan gøres bedre.
Hvad finder jeg negativt/irriterende?
At Erik Sigsgaard ikke sidder i folketinget mere :-)
Hvad er svært at forstå?
Jeg synes ikke at Sigsgaard er svær at forstå, Jeg kan godt lide hans måde at skrive på. De mange eksempler, og hans humor gør teksten meget letlæseligt.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar